Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 20 2017

kaskass
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Życzę Ci żebyś się nie zmieniał. Po prostu. Tak na dobry początek. Życzę Ci żebyś zawsze był pewien tego, czego pragniesz, byś bardziej w siebie wierzył, żebyś zawsze mógł ufać swoim przyjaciołom i żeby oni mogli ufać Tobie, żebyś nigdy nie ranił nikogo i żeby nikt Ciebie nigdy nie krzywdził. Życzę Ci również byś bardziej otworzył się na innych, żebyś uświadomił sobie czasem, że ludzie wcale nie są tacy źli, żebyś nigdy nie uciekał od osób, którym na Tobie zależy. Na sam koniec życzę Ci żebyś już nigdy więcej nie bał się miłości..
— Sml - urodzinowo dla Słn
Reposted fromsmaller smaller viaSayid Sayid
kaskass

"Żaden wiatr nie jest dobry dla okrętu, który nie zna portu swego przeznaczenia."

— Konfucjusz
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty

December 05 2017

kaskass
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaikropka ikropka
kaskass
If you get tired, learn to rest, not to quit.
— Banksy
Reposted fromumorusana umorusana viaiblameyou iblameyou

December 20 2017

kaskass
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Życzę Ci żebyś się nie zmieniał. Po prostu. Tak na dobry początek. Życzę Ci żebyś zawsze był pewien tego, czego pragniesz, byś bardziej w siebie wierzył, żebyś zawsze mógł ufać swoim przyjaciołom i żeby oni mogli ufać Tobie, żebyś nigdy nie ranił nikogo i żeby nikt Ciebie nigdy nie krzywdził. Życzę Ci również byś bardziej otworzył się na innych, żebyś uświadomił sobie czasem, że ludzie wcale nie są tacy źli, żebyś nigdy nie uciekał od osób, którym na Tobie zależy. Na sam koniec życzę Ci żebyś już nigdy więcej nie bał się miłości..
— Sml - urodzinowo dla Słn
Reposted fromsmaller smaller viaSayid Sayid
kaskass

"Żaden wiatr nie jest dobry dla okrętu, który nie zna portu swego przeznaczenia."

— Konfucjusz
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty

December 05 2017

kaskass
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaikropka ikropka

December 20 2017

kaskass
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Życzę Ci żebyś się nie zmieniał. Po prostu. Tak na dobry początek. Życzę Ci żebyś zawsze był pewien tego, czego pragniesz, byś bardziej w siebie wierzył, żebyś zawsze mógł ufać swoim przyjaciołom i żeby oni mogli ufać Tobie, żebyś nigdy nie ranił nikogo i żeby nikt Ciebie nigdy nie krzywdził. Życzę Ci również byś bardziej otworzył się na innych, żebyś uświadomił sobie czasem, że ludzie wcale nie są tacy źli, żebyś nigdy nie uciekał od osób, którym na Tobie zależy. Na sam koniec życzę Ci żebyś już nigdy więcej nie bał się miłości..
— Sml - urodzinowo dla Słn
Reposted fromsmaller smaller viaSayid Sayid
kaskass

"Żaden wiatr nie jest dobry dla okrętu, który nie zna portu swego przeznaczenia."

— Konfucjusz
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
kaskass
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Życzę Ci żebyś się nie zmieniał. Po prostu. Tak na dobry początek. Życzę Ci żebyś zawsze był pewien tego, czego pragniesz, byś bardziej w siebie wierzył, żebyś zawsze mógł ufać swoim przyjaciołom i żeby oni mogli ufać Tobie, żebyś nigdy nie ranił nikogo i żeby nikt Ciebie nigdy nie krzywdził. Życzę Ci również byś bardziej otworzył się na innych, żebyś uświadomił sobie czasem, że ludzie wcale nie są tacy źli, żebyś nigdy nie uciekał od osób, którym na Tobie zależy. Na sam koniec życzę Ci żebyś już nigdy więcej nie bał się miłości..
— Sml - urodzinowo dla Słn
Reposted fromsmaller smaller viaSayid Sayid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl